Nghienreview mang đến cho khách hàng những lựa chọn đã được chọn lọc để trải nghiệm sản phẩm trở nên hoàn thiện hơn. Chúng tôi hiểu, tôn trọng và luôn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng. Chính sách bảo mật được chúng tôi thể hiện rõ ràng để đạt được sự thống nhất với khách hàng, đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mục đích thu thập thông tin người dùng của chúng tôi

Chúng tôi sử thu thập thông tin người dùng, quản lý, sử dụng chúng với mục đích là quản lý cơ sở dữ liệu, tạo môi trường và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cũng như kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích:
Gửi các thông báo chi tiết về hoạt động trao đổi thông tin, hoạt động giao dịch giữa người dùng và Nghienreview.
Cung cấp các dịch vụ tốt nhất, trải nghiệm hoàn chỉnh đến cho người dùng.
Ngăn chặn các hoạt động giả mạo hào chiếm đoạt tài sản của người dùng trên hệ thống của chúng tôi.
Tạo sự thuận tiện trong việc liên hệ, giải quyết các khiếu nại có thể có giữa người dùng với người dùng, người dùng với Nghienreview.
Xác nhận, trao đổi thông tin về các giao dịch của người dùng.
Sử dụng phục vụ mục đích theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quy định về phạm vi thu thập thông tin người dùng

Thời gian

Thông tin người dùng được lưu giữ suốt thời gian hoạt động của Nghienreview. Trong trường hợp người dùng có yêu cầu huỷ bỏ tới Ban Quan Trị thì thông tin này sẽ được thực hiện theo thoả thuận giữa hai bên.

Thông tin thu thập

Các thông tin thu thập: thông tin cá nhân về họ tên, số điện thoại, ngày sinh, email của người dùng. Cookie hoạt động trên nền tảng trực tuyến của người dùng.

Thông tin được quản lý bởi ai

Các thông tin khi người dùng đồng ý để Nghienreview thu thập sẽ được quản lý bởi các bên liên quan sau:
Ban quản trị website, công ty.
Bên thứ ba có dịch vụ được tích hợp với website Nghienreview
Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạt động, quy định tại quy chế hoạt động.

Phương tiện để người dùng chỉnh sửa, kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình

Nghienreview là nơi lưu trữ những thông tin cá nhân của người dùng, bất kể khi nào người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhạt hay điều chỉnh các thông tin này trên hệ thống. Người dùng thực hiện điều chỉnh thông tin theo những cách sau:
Truy cập vào website Nghienreview.com, đăng nhập tài khoản và thực hiện chỉnh sửa, cập nhật, huỷ bỏ các thông tin theo mong muốn.

Gửi yêu cầu lên Ban quản trị website với nội dung cụ thể, lý do muốn thực hiện để được hỗ trợ nhanh nhất.

Cam kết về bảo mật thông tin của người dùng trên hệ thống Nghienreview

Việc Nghienreview thu thập thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của người dùng. Ngoại trừ những trường hợp được quy định theo pháp luật về vấn đề này.

Quý khách hàng đã để lại thông tin và đồng ý để Nghienreview sử dụng theo các mục đích trên đây hoàn toàn yên tâm về vấn đề bảo mật thông tin. Ban quản trị Nghienreview cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được chia sẻ trên đây. Chỉ có những bên liên quan theo chính sách bảo mật có quyền thu thập, sử dụng thông tin người dùng phục vụ mục đích chung. Về vấn đề bảo mật, người dùng có quyền khiếu nại khi phát hiện thông tin cá nhân của mình đã cung cấp cho Nghienreview rò rỉ tới các bên không được đề cập đến trong chính sách bảo mật. Nghienreview có trách nhiệm trả lời lý do, tìm kiếm nguyên nhân và hướng dẫn người dùng bảo mật, khôi phục thông tin.

Quyền hạn của Nghienreview, không sử dụng, không được chuyển giao, không được thiết lộ thông tin người dùng cho bên thứ ba khi chưa nhận được sự đồng ý của người dùng. Ngoại trừ các trường hợp được quy định theo pháp luật về vấn đề này.

Trường hợp bất khả kháng, nguồn dữ liệu bị tấn công bởi hacker nằm ngoài tầm kiểm soát của Nghienreview thì Nghienreiview có trách nhiệm thông báo tới cho người dùng, thông báo và làm việc với các cơ quan chức năng nhằm điều tra xử lý, khôi phục thông tin cho người dùng.

Hình thức tiếp nhận phản hồi và khiếu nại của người dùng

Nghienreivew luôn hỗ trợ khách hàng bằng cả trái tim và khối óc. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và nhận những góp ý phản hồi của khách hàng cũng như khiếu nại để hoàn thiện dịch vụ hơn, mang tới quyền lợi hoàn chỉnh nhất cho khách hàng.
Các phương thức để người dùng liên hệ, gửi phản hồi về yêu cầu của mình:

Email: nghienreview.com@gmail.com
Gửi yêu cầu phản hồi trực tiếp tại chatroom Nghienreview