Đảo bảo rằng bạn đã đọc và hiểu rõ về nội dung điều khoản sử dụng khi truy cập vào Nghienreview. Đó là quyền lợi, nghĩa vụ của chính bạn phải chấp nhận khi sử dụng dịch vụ và truy cập vào website Nghienreview.com.

Điều khoản sử dụng

Đồng ý với các điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng của Nghienreview sẽ bao gồm các điều khoản, điều kiện mà người dùng cần phải chấp nhận, những quy định về việc sử dụng hay truy cập các dịch vụ, nguồn thông tin từ Nghienreview.com.
Khi người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Nghienreview.com đều sẽ phải tuân thủ, chịu sự ràng buộc bởi quy định về điều khoản sử dụng dưới đây.
Trong trường hợp người dùng là đối tượng không có đầy đủ hành vi dân sự, người dùng không đồng ý với điều khoản mà Nghienreiview.com đưa thì chúng tôi hoàn toàn có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho người dùng.

Truy cập website

Website Nghienreview.com sẽ có quyền thay đổi hay chấm dứt các dịch vụ, thông tin mà chính Nghienreview.com cung cấp bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người dùng muốn sử dụng dịch vụ và có trải nghiệm tốt tại đây có thể sẽ cần đăng ký tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi.
Người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác và cập nhật theo yêu cầu của Nghienreview.com. Những thông tin này được sử dụng với mục đích chung, đảm bảo quyền lợi của người dùng theo chính sách bảo mật quy định tại website Nghienreview.com.
Theo chính sách bảo mật quy định tại website Nghienreview.com, thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu, thông tin cá nhân liên quan tới tài khoản đều được giữ bảo mật tuyệt đối. Đây là quyền lợi của khách hàng đến với Nghienreview và khi phát hiện có hành vi bất thường cố ý truy cập trái phép tài khoản của bạn khi chưa được sự đồng ý thì bạn có quyền khiếu nại, báo cáo ngay với ban quan trị để được hỗ trợ giải quyết.

Thương hiệu

Thương hiệu của Nghienreview.com được bảo hộ và chỉ khi nhận được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu, sản phẩm, thiết kế của Nghienreview.

Quyền sở hữu trí tuệ

Theo quy định điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ mà Nghienreview.com đã đưa ra cho phép bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi với các mục đích phi thương mại.
Ngoại trừ trường hợp copy, tái xuất bản, có sửa đổi hay đăng tải bất kỳ nội dung nào khác lên Nghienreview.com. Trường hợp thiết bị của bạn có tính năng tự động thực hiện, chúng tôi sẽ xem xét truy cứu.

Hành vi bị nghiêm cấm

Cho phép bạn sử dụng các dịch vụ với mục đích hợp pháp đồng thời phải thoả mãn các điều khoản sử dụng được Nghienreview.com quy định rõ ràng trên nền tảng này. Những hành vi sử dụng với các mục đích xấu vi phạm pháp luật, gây nên ảnh hưởng xấu tới lợi ích của cộng đồng thì tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Nghienreview.com cung cấp bao gồm các chức năng tin nhắn, website cá nhân, bảng tin và các tính năng tương tác khác. Tính năng tương tác sẽ cho phép người dùng đăng tải, xuất bản các nội dung, tài liệu cho người dùng trên cùng cộng đồng của Nghienreview.com. Đây cũng là một hoạt động đóng góp chung của tất cả các thành viên đối với cộng đồng của chúng tôi.
Những thông tin người dùng chia sẻ trên trang cộng đồng về dịch vụ của Nghienreview.com thì đó không còn là thông tin bảo mật. Đó là sự cung cấp, đóng góp của chính ngừoi dùng tới dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin này, chúng tôi hoàn toàn không thể thu hồi để tái xuất bản hoặc sửa đổi lại các thông tin.
Những thông tin người dùng đã đóng góp cho Nghienreview.com phải do chính người dùng sở hữu, kiểm soát chịu trách nhiệm về nội dung, mức độ xác thực và đảm bảo tính hợp pháp, tuân thủ quy định điều khoản sử dụng của người dùng.

Giám sát và thi hành

Với những hoạt động trên Nghienreview.com, chúng tôi có quyền:
Từ chối hoặc gỡ bỏ những đóng góp của các thành viên và sửa đổi những đóng góp này theo hướng cần thiết đảm bảo quyền lợi, tính hợp pháp của nó.
Có quyền cung cấp thông tin của người dùng trong trường hợp có cơ quan điều tra yêu cầu để phục vụ cho các vụ án, theo chính sách bảo mật đã quy định.
Có quyền chấm dứt các quyền truy cập dịch vụ của người dùng trên nền tảng Nghienreview.com với bất kỳ lý do gì.
Chúng tôi không thể duyệt cũng như loại bỏ được toàn bộ tài liệu được vừa mới được đăng tải một cách tức thì, cần có thời gian kiểm duyệt.
Đối với bên thứ 3 có liên quan, chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm gì về việc loại bỏ kịp thời các nguồn thông tin, đóng góp của thành viên Nghienreview.com sau khi những nội dung đó đã được đăng tải lên website của Nghienreview.com.

Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Bất kỳ nội dung nào mà thành viên đóng góp, đăng tải lên Nghienreview.com cần đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan, tuân thủ quy định, điều khoản sử dụng trên đây.

Thông tin cung cấp

Tất cả những thông tin được cung cấp thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên hệ thống Nghienreview.com chỉ được sử dụng duy nhất với mục đích làm thông tin chung. Thông tin này sẽ được cập nhật theo thời gian, không nhất thiết phải đầy đủ chính xác và có thể sẽ được thay đổi bất kỳ lúc nào.

Các trách nhiệm có liên quan đến độ chính xác, tính đầy đủ cũng như các kết quả sử dụng của nguồn thông tin trên website không phải là trách nhiệm của Nghienreview.com. Người dùng sẽ phải có trách nhiệm khi sử dụng thông tin này.

Vấn đề vi phạm bản quyền

Trường hợp phát hiện thông tin vi phạm bản quyền, Nghienreview.com có trách nhiệm thông báo kịp thời theo đúng với quy định của pháp luật. Người dùng chắc chắn về vấn đề vi phạm có thể gửi yêu cầu tới ban quản trị Nghienreview.com qua các hình thức được cung cấp để chúng tôi có hướng xử lý phù hợp nhất.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mọi vấn đề, mọi hậu quả có thể sẽ phát sinh bên ngoài hoặc có liên quan đến điều khoản sử dụng của bên thứ ba bất kỳ chúng tôi hoàn thoàn không có bất kỳ trách nhiệm nào. Đồng thời chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh có thể xảy ra khi người dùng sử dụng dịch vụ của Nghienreview.com.

Từ chối các bảo đảm

Các tập tin có sẵn tại Nghienreview.con khi được tải về hoàn toàn không được đảm bảo về mức độ an toàn. Do đó, người dùng thực hiện việc này cần chịu trách nhiệm và thực hiện các thủ tục liên quan để đáp ứng việc kiểm tra yêu cầu về bảo vệ thông tin, tránh virus và mã độc có khả năng phá hoại các thông tin.